IT小众
专注优秀网络资源分享!

标签:Adobe Captivate 2019 for Mac

Adobe Captivate 2019 v11.0.1.266 Multilingual For Mac-IT小众
macOS

Adobe Captivate 2019 v11.0.1.266 Multilingual For Mac

IT小众

Adobe Captivate是一个创作工具,同时是一款屏幕录制软件。用于创建和维护电子学习项目,包括课程,软件演示和模拟,以及演示和测验。任何不具有编程知识或多媒体技能的人都真正能够快速地创建功能强大的、引人入胜的仿真、软件演示、基于场景...